Product information

Spruzit Neu

Spruzit Neu
  • Naturligt forekommende aktivstoffer, som virker effektivt mod bladlus, larver og trips m.fl.
  • Må anvendes i en række grøntsags-, bær-, kerne- og stenfrugtkulturer og i alle prydplantekulturer, samt mindre anvendelse i en række afgrøder.
  • Må også anvendes i den økologiske jordbrugsproduktion.

Insektmiddel til anvendelse i en række gartneriafgrøder på såvel friland som i væksthus.

Bliv hurtigt fri for skadedyr i afgrøder og prydplanter med Spruzit Neu

Spruzit Neu er et bredvirkende insektmiddel til udsprøjtning baseret på naturligt forekommende aktivstoffer. Produktet må anvendes i en lang række højværdiafgrøder.

Spruzit Neu må også anvendes i økologisk jordbrugsproduktion

Spruzit Neu må også anvendes i økologisk jordbrugsproduktion

Glubske skadedyr kan i løbet af kort tid ødelægge afgrøder og det er derfor vigtigt, at reagere hurtigt, når angrebene opstår. Spruzit Neu er et effektivt insektmiddel mod bl.a. bladlus, trips, mellus m.m. og kan også bruges i den økologiske jordbrugsproduktion.

Dyrker du økologisk, kan du derfor godt bruge Spruzit Neu til bekæmpelse af skadedyr.

Insektmiddel baseret på naturlige aktivstoffer og hurtigt nedbrudt

Insektmiddel baseret på naturlige aktivstoffer og hurtigt nedbrudt

Spruzit Neu er baseret på de naturlige aktivstoffer pyrethrum I og II, som er hurtigt nedbrudt. Insekterne kan ikke tåle pyrethrum, som virker ved at blokere natirumpumpen i deres nervesystem. Når insekterne rammes af midlet stopper de omgående med at gøre skade på planterne.

Med Spruzit Neu har du derfor et hurtigtvirkende og effektivt insektmiddel mod skadedyr, som er hurtigt nedbrudt.

Produktspecifikationer

Anvendelsesområde

Mod fx bladlus, mellus og trips i prydplanter, kirsebær og tomater.

Dosering og rækkeevne

Dosering og rækkeevne varierer efter kultur og skadegører. Se doseringsvejledning på etiketten.

Indhold

4,59 g/l pyrethrin I + II (0,5%) udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium og 825,3 g/l rapsolie (83%).

Produkttype

Skadedyrsbekæmpelse

De aktive stoffer, pyrethriner I & II, hører til gruppen pyrethroider, som er kontaktmidler. Skadedyrene skal rammes direkte af sprøjtevæsken eller de skal bevæge sig over behandlede plantedele for virkning. Plantedele som vokser frem efter behandling er ikke beskyttede.

Fra naturens side er aktivstofferne hurtigt nedbrudte. Virkningstiden er derfor også relativ kort. 

Bekæmpelse skal startes så hurtigt som muligt efter klækning af æg eller efter de første angreb, når populationen er lille, eller ved overskridelse af officielle skadetærskler.

Det er altid vigtigt, at populationen af skadedyr ikke er blevet for stor inden bekæmpelsen startes.

Følg doseringsvejledning på etiketten. Se etiketten under "Produktdata og nyttige produkt downloads".

Aktivstofferne pyrethrum I & II hører til pyrethroiderne og Spruzit Neu er derfor et bredspektret middel med en god ”knock down” effekt mod insekter. Virkningen beror på en blokering af natriumpumpen i insekternes nervesystem. Pyrethroider er kontaktmidler og optages og transporteres ikke rundt i planterne, men ligger fast på overfladen, hvor sprøjtevæsken rammer. Skadedyrenes optagelse af aktiv stof kan enten ske ved at de rammes direkte af sprøjtevæsken, eller ved at de enten spiser af eller bevæger sig ind på plantemateriale, som har produkt på overfladen.

Skadedyr som sidder skjult fx på bagsiden af blade eller langt nede i afgrøden er sværere at ramme. Rigtig sprøjteteknik og vandmængde er derfor meget vigtig for at få optimal fordeling af sprøjtevæsken i afgrøden. 

Spruzit Neu er følsom overfor UV stråling/direkte sollys, og der kan forventes reduceret effekt overfor skadedyrene med stigende temperatur. Derfor anbefales det at sprøjte om aftenen uden for biers flyvetid (kl. 21-03, dansk sommertid) eller i de tidligste morgen timer. Spruzit Neu bør aldrig anvendes i direkte sollys. Ved temperaturer over 20 °C eller under 5 °C kan der forventes nedsat effekt.

Der bør altid gennemføres en tålsomhedsafprøvning i ehvervskulturer. Enkeltplanter udvælges og behandles og vent en uge før der konkluderes. Under særlige omstændigheder kan der opstå bladskader i: Gerbera, Lantana, Bregner, Ficus arter, Ageratum, Basilikum, Pærer samt æblesorten Braeburn. Julestjerner bør ikke behandles.

MILJØSTYRELSENS GODKENDELSE

Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadevoldere i æbler, pærer, kirse­bær, blommer, solbær, stikkelsbær, ribs, blåbær, gulerod, rødbede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak og cikorie på fri­land, samt i prydplanter, salat, persille og krydderurter i væksthus og på friland, samt tomat og aubergine i væksthus.

Spruzit Neu er godkendt til mindre anvendelse i økologisk produktion af hovedkål, i rød- og hvidkløver til frø samt i hestebønner til foder.

Spruzit Neu er godkendt til mindre anvendelse mod ædelgranlus, stammelus, spindemider og sommerfugle-larver (undtagen borende og minerende arter) i juletræer og klippegrønt. Se brugsanvisning under punktet - Nyttige produkt downloads.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

4,59 g/l pyrethrin I + II (0,5%) udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium og 825,3 g/l rapsolie (83%).

Bimærke. Farligt for bier.

INDHOLD

10 liter.

OPBEVARING

Mørkt og frostfrit.

HOLDBARHED

Spruzit Neu er holdbar 5 år efter produktionsdatoen som kan ses på emballagen.

TOM EMBALLAGE

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

ANDRE FORHOLD

Spruzit Neu bør ikke blandes med andre produkter.

Spruzit Neu er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinierne i Kommissionsforordning nr. 889/2008.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

NYTTIGE PRODUKT DOWNLOADS

Etiket

Sikkerhedsdatablad

Brugsanvisning til økologiske hovedkål, hestebønner, hvid og rødkløver til frø

Brugsanvisning til juletræer

Brugsanvisning til bladlus, aspargesbille og aspargesflue i asparges på friland