Product information

TopGun Finalsan

TopGun Finalsan
  • Hurtig nedsvidning og kort nedbrydsningstid.
  • Ingen afstandskrav til vandmiljøer.
  • 4-8 behandlinger pr. år.

Effektiv og hurtig bekæmpelse af ukrudt.

Bliv hurtigt fri for ukrudt med TopGun Finalsan

TopGun Finalsan er til erhvervsmæssig brug mod et bredt spektrum af en- og tokimbladede ukrudtsarter. 

Effektiv mod ukrudt og skånsom mod vedagtige planter

Effektiv mod ukrudt og skånsom mod vedagtige planter

TopGun er det mindst miljøbelastende produkt til bekæmpelse af ukrudt og mos på indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer, på arealer med beplantning af vedagtige kulturer, samt under frugttræer og frugtbuske.  

Produktet skader ikke vedagtige planter permanet og kan med stor fordel anvendes til ukrudtsbekæmpelse ved hække, i busketter og beplantninger.

TopGun er baseret på naturlige aktivstoffer

TopGun er baseret på naturlige aktivstoffer

Aktivstoffet i TopGun Finalsan er pelargonsyre, som er et naturligt aktivstof, der nedbrydes hurtigt. Pelargonsyre ødelægger cellevægge og membraner på ukrudtets grønne dele og blade og effekten ses i løbet af få timer – især i lunt vejr med gode vækstbetingelser.

Med TopGun Finalsan har du derfor et hurtigtvirkende og effektivt middel til ukrudtsbekæmpelse, som er hurtigt nedbrudt.

Produktspecifikationer

Anvendelsesområde

Mod ukrudt og mos i fx fliser og under hækken.

Dosering og rækkeevne

20 liter opblandet med vand rækker til 1250 m² bredsprøjtning eller 6.250 m² spotsprøjtning med 20% ukrudtsdække.

Indhold

187 g/l (18,7%) pelargonsyre.

Produkttype

Ukrudtsbekæmpelse

TopGun mod alger i juletræer

TopGun er godkendt til at bekæmpe alger i juletræer. Læs mere her.

TopGun Finalsan opblandes med vand i følgende forhold:

1000 liter/ha = 10 liter/ 100 m² (opblandet sprøjtevæske).

16 % = 1,6 liter produkt + 8,4 liter vand = 10 liter opblandet sprøjtevæske.

20 liter opblandet med vand rækker til 1250 m² bredsprøjtning eller 6.250 m² spotsprøjtning med 20% ukrudtsdække.

Se, hvordan TopGun Finalsan virker og bruges.

Husk: Det er meget vigtigt, at alle ukrudtets dele rammes og dækkes af sprøjtevæsken.

MILJØSTYRELSES GODKENDELSE

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt og mos på indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer, på arealer med beplantning af vedagtige kulturer samt under frugttræer og frugtbuske, og til nedvisning af kartofler.

NEDBRYDNING

TopGun Finalsan nedbrydes primært af jordbakterier, som findes i jorden. TopGun finalsan nedbrydes direkte til vand og CO2 uden andre restprodukter.

Læs mere om nedbrydning af fedtsyre i Miljøstyrelsens dokumentation HER.

DEKLARATION

187 g/l (18,7%) pelargonsyre.

BEMÆRK

Undgå at sprøjte på flader af kobber, zink, samt nye ikke oxiderede metaloverflader, da disse kan få misfarvninger af midlet. Gummibelægninger, mørke overflader samt overflader af sugende materiale kan få hvide misfarvninger, som normalt forsvinder efter nedbør men i enkelte tilfælde kan forblive permanente. Test altid midlet på et mindre, ikke synligt område før anvendelse.

Midlet anvendes optimalt ved temperaturer mellem 10-25°C. Anvend altid dyser der er tilpasset det tryk, der sprøjtes med, så dannelsen af aerosoler begrænses mest muligt. 

INDHOLD

20 liter koncentrat. Omryst dunken før opblandning.

OPBEVARING

TopGun Finalsan skal opbevares frostfrit.

RENSNING AF SPRØJTEUDSTYR

Sprøjteudstyret renses grundigt med vand, som udsprøjtes på det behandlede areal. I forbindelse med rensning skal man undgå forurening via dræn fra gårdspadser og veje. Undgå ligeledes rensning nær overfladevand.

TOM EMBALLAGE

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Eventuelle rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

ANDRE FORHOLD

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

Hvor kan jeg købe TopGun Finalsan?

Produktet kan købes direkte ved ECOstyle A/S og forhandles kun til erhvervsmæssig brug.

Skal sprøjten rengøres efter udsprøjtning af TopGun Finalsan?

Ja, sprøjten skal rengøres efter endt sprøjtning og væsken fra rengøring sprøjtes ud over det behandlede område.

Hvordan skal det opblandes?

Det skal opblandes som en 16% opløsning= 1,6 liter TopGun Finalsan + 8,4 liter vand = 10 liter sprøjtevæske.

Må det bruges helt ned til vandmiljøer, søer, vandløb mm.?

Ja, det må det gerne, der er ingen afstandskrav til vandmiljøet.

Hvornår kan jeg sprøjte med TopGun Finalsan?

Når ukrudtet er i god vækst og temperaturen er min 10 grader.

Skal der være tørvejr efter sprøjtning?

Midlet virker bedst, hvis det er tørvejr mindst 5 timer efter sprøjtning.

Skal jeg have et sprøjtecerfikat for at sprøjte med TopGun Finalsan?

Ja, det er et pesticid så der skal et lovpligtigt sprøjtecertifikat til at sprøjte erhvervsmæssigt.

Kan det skade buske og træer?

Det kan give forbigående svidninger på grønne plantedele, altså ingen varige skader på vedagtige planter.

Har TopGun direkte effekt på ukrudtets rødder?

Nej. TopGun nedvisner alene synlige grønne plantedele. Rodeffekten er indirekte i form af udsultning.

Er lugten farlig?

Nej, lugten er ufarlig, men kan for nogle personer virke ubehagelig.

Er det et pesticid?

Ja, det er et pesticid, men blandt de mindst miljøbelastende på markedet.

Hvad består pelargonsyre af?

Pelargonsyre som er et naturligt aktivstof. Pelargonsyre findes naturligt i pelargonia blomsten.

Se produktet i brug